Mẫu mã, thiết kế sản phẩm sẽ được thực hiện như thế nào?

Trong mô hình kinh doanh B2B của chúng tôi, chúng tôi cung cấp sự linh hoạt để sản xuất dựa trên thiết kế hoặc bản vẽ của bạn, hoặc chúng tôi có thể đề xuất các thiết kế mới phù hợp với xu hướng và thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng đúng nhu cầu cụ thể của bạn và đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp của bạn thông qua các giải pháp cộng tác và sáng tạo.