Trách nhiệm xã hội của công ty

Our sustainable journey

Tại công ty TNHH Nội Ngoại thất Gia Hân, chúng tôi không chỉ là một nhà máy sản xuất nội thất mà còn đặt mục tiêu trở thành một đơn vị phát triển bền vững, và có trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng sự thành công không chỉ đo lường bằng doanh số bán hàng mà còn bằng cách chúng ta ảnh hưởng tích cực đến mỗi nhân viên, cộng đồng và môi trường xung quanh.

Tại Gia Hân Furniture Co; Ltd, chúng tôi xem mỗi nhân viên như một thành viên trong đại gia đình. Chúng tôi tạo điều kiện làm việc gắn kết và hỗ trợ sự phát triển cá nhân.

Sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi cam kết duy trì một không khí làm việc tích cực và đồng đội. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là thành công kinh doanh, mà còn là tạo ra một gia đình nơi mọi người cảm thấy thuộc về và được trân trọng.

Chúng tôi luôn hướng đến việc thực hiện các phương pháp sản xuất bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường thông qua nhiều khía cạnh của quá trình sản xuất.

Chúng tôi không chỉ chú trọng vào việc lựa chọn nguồn nguyên liệu bền vững mà còn chú trọng đến sử dụng năng lượng mặt trời như một phần quan trọng của chiến lược sản xuất xanh của chúng tôi. Sử dụng công nghệ hiện đại và dây chuyền tự động hóa không chỉ làm giảm lượng năng lượng tiêu thụ, mà còn tăng cường độ chính xác và chất lượng của sản phẩm cuối cùng. Ngoài ra, chúng tôi còn khuyến khích việc sử dụng nguyên liệu tái chế trong quy trình sản xuất và thiết kế sản phẩm sao cho chúng có thể tái sử dụng được sau khi không còn sử dụng.

Tất cả những nỗ lực này đều nhằm mục tiêu xây dựng một mô hình sản xuất bền vững, giảm thiểu khí thải carbon, đóng góp tích cực đến cộng đồng, và môi trường

Chúng tôi luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đến cộng đồng. Mỗi đợt thiên tai, chúng tôi hỗ trợ người dân thông qua công tác cứu hộ, cứu nạn và những món quà về cả vật chất và tinh thần. Chúng tôi coi trách nhiệm xã hội như một phần không thể tách rời của sứ mệnh kinh doanh của mình và khuyến khích mọi người tham gia chung tay xây dựng một tương lai bền vững, nơi mà chúng ta không chỉ sống cho chính mình mà còn cho cộng đồng và thế giới.