Design

Chắc chắn rồi, chúng tôi có cung cấp dịch vụ này. Chúng tôi luôn sản xuất và gửi mẫu của các sản phẩm mới để bạn đánh giá và xác nhận. Chi phí làm mẫu thường miễn phí, nhưng bạn cần thanh toán phí vận chuyển. Các yêu cầu cụ thể cho quá trình làm mẫu có thể thảo luận sau.

Trong mô hình kinh doanh B2B của chúng tôi, chúng tôi cung cấp sự linh hoạt để sản xuất dựa trên thiết kế hoặc bản vẽ của bạn, hoặc chúng tôi có thể đề xuất các thiết kế mới phù hợp với xu hướng và thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là đáp ứng đúng nhu cầu cụ thể của bạn và đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp của bạn thông qua các giải pháp cộng tác và sáng tạo.