Quá trình kiểm soát chất lượng được thực hiện như thế nào trong quá trình sản xuất?

Tại Gia Hân Furniture Co; Ltd, cam kết của chúng tôi trong việc mang lại chất lượng xuất sắc được nhấn mạnh thông qua một quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ và toàn diện. Mỗi bước trong quá trình sản xuất của chúng tôi đều được theo dõi một cách tỉ mỉ để đảm bảo từng sản phẩm đều đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về độ tỉ mỉ và độ bền