Contact Us

Feel free to ask for details, don't save any questions!

Công ty TNHH Nội Ngoại Thất Gia Hân

Địa chỉ:- Văn Phòng: 126 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định. - Nhà máy: Hòa Hội, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định.

Điện thoại:(+84) 0256.355.0497 Fax: (+84) 0256.355.0498

Email: cong.giahan@gmail.com

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ