Công ty TNHH Nội Ngoại Thất Gia Hân

Địa chỉ:

Văn Phòng: 126 Hàm Nghi, Quy Nhơn, Bình Định.

Nhà máy: thôn Hòa Hội, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: (+84) 0256.355.0497

Fax: (+84) 0256.355.0498

Email: cong.giahan@gmail.com