Where to Find Gia Han Furniture at Quy Nhon International Outdoor Lifestyle (Q-Fair 2024)

We cordially invite you to visit the Gia Han Furniture booth at the Quy Nhon International Outdoor Lifestyle Fair (Q-Fair 2024) from March 9-12 in Binh Dinh province. Immerse yourself in the world of innovative and high-quality outdoor furniture as we showcase our latest designs and craftsmanship. Our booth, a testament to our commitment...

Gia Han Furniture sets to join Quy Nhon International Outdoor Lifestyle Fair 2024

Gia Han Furniture Ltd is thrilled to announce its participation in the upcoming Quy Nhon International Outdoor Lifestyle Fair (Q-Fair 2024) scheduled to take place from March 9-12 in Binh Dinh province. As a leading player in the furniture industry, Gia Han is eager to showcase its innovative and high-quality outdoor furniture products at...

Cơ hội để ngành gỗ thay đổi theo hướng phát triển bền vững

Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành gỗ. Nhưng đây cũng là cơ hội thúc đẩy ngành gỗ thay đổi để phát triển bền vững hơn khi đại dịch đi qua. Nguy cơ giảm mạnh tăng trưởng Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn...

Ngành gỗ: Tăng năng lực cạnh tranh bằng công nghệ

Để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu (XK) 20 tỷ USD vào năm 2025 của ngành gỗ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ trong nước đã chủ động ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản trị DN và bán hàng.     Bài học từ Malaysia Hội nhập kinh tế quốc...

Sản xuất đồ gỗ Bình Ðịnh năm 2019 – 2020: Duy trì đà tăng trưởng, phát triển bền vững

Mùa hàng 2019 – 2020, Hiệp hội Gỗ và lâm sản (FPA Bình Ðịnh) đề ra mục tiêu phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 450 triệu USD, nỗ lực xây dựng thương hiệu “Ðồ gỗ Bình Ðịnh”… Năm ngoái, vượt qua những khó khăn, trở ngại, lần đầu tiên, các DN gỗ...