Author - itajsc

Cơ hội để ngành gỗ thay đổi theo hướng phát triển bền vững

Covid-19 đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành gỗ. Nhưng đây cũng là cơ hội thúc đẩy ngành gỗ thay đổi để phát triển bền vững hơn khi đại dịch đi qua. Nguy cơ giảm mạnh tăng trưởng Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vẫn...

Ngành gỗ: Tăng năng lực cạnh tranh bằng công nghệ

Để đạt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu (XK) 20 tỷ USD vào năm 2025 của ngành gỗ Việt Nam, nhiều doanh nghiệp (DN) chế biến gỗ trong nước đã chủ động ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản trị DN và bán hàng.     Bài học từ Malaysia Hội nhập kinh tế quốc...

Sản xuất đồ gỗ Bình Ðịnh năm 2019 – 2020: Duy trì đà tăng trưởng, phát triển bền vững

Mùa hàng 2019 – 2020, Hiệp hội Gỗ và lâm sản (FPA Bình Ðịnh) đề ra mục tiêu phấn đấu đạt giá trị kim ngạch xuất khẩu 450 triệu USD, nỗ lực xây dựng thương hiệu “Ðồ gỗ Bình Ðịnh”… Năm ngoái, vượt qua những khó khăn, trở ngại, lần đầu tiên, các DN gỗ...