Giấy phép và chứng chỉ

Công ty TNHH Nội Ngoại thất Gia Hân hiện đang có các chứng chỉ quốc tế yêu cầu cho mặt hàng xuất khẩu nội, ngoại thất gỗ, đáp ứng yêu cầu cho các thị trường lớn và khó tính như Mỹ, EU, Australia, Canada, Nhật Bản, …

Những chứng chỉ hiện có bao gồm COC, BSCI, … Các chứng chỉ khác có thể được tiến hành thực hiện nếu khách hàng yêu cầu.